Tiệm Bánh Kem Ái Hà – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 Trương Định, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 377 70 94
Trang web
Vị trí chính xác 105.349.691, 10.640.692.209.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Ái Hà ở đâu?

192 Trương Định, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Ái Hà như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Masimize Bakery, Phường 4