Tiệm Bánh Kem Xuân Dung – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 533 46 81
Trang web
Vị trí chính xác 16.071.506.499.999.900, 1.081.422.796


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Xuân Dung ở đâu?

189 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Xuân Dung như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421f2aafba0813:0x6f15d9add71a411c

Xem thêm:  Bánh mỳ Linh Đan - Vinh Hà