Tiệm Bánh Kem XuKa Đà Nẵng – Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 132 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 597 76 44
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.753.382, 1.082.123.762


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem XuKa Đà Nẵng ở đâu?

132 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem XuKa Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218487712e7df:0xf04d02aa59b33540

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Tuyết Lan - Phươc Bình