Tiệm Bánh Lâm Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3847 110
Trang web
Vị trí chính xác 20.852.964.999.999.900, 1.066.786.855


Địa chỉ Tiệm Bánh Lâm Hương ở đâu?

146 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Lâm Hương như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sound Cafe - An Hải Bắc