Tiệm Bánh Mì Hương Móm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 246, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 246 66 26
Trang web
Vị trí chính xác 208.620.849, 1.066.974.097


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Bánh Bakery Cát Tường - An Tây