Tiệm Bánh Mì Ngon

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23a Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0787 353 283
Trang web
Vị trí chính xác 208.619.304, 1.066.852.253


Địa chỉ Tiệm Bánh Mì Ngon ở đâu?

23a Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mì Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán nhậu Vườn Bưởi - Trường Hoà