Tiệm Bánh Mì Tiến 72

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 72 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 852 32 73
Trang web
Vị trí chính xác 208.586.733, 10.669.211.949.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh kem Thu - Liên Nghĩa