Tiệm bánh Toàn Phát – TT. Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Phan Văn Đáng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3844 284
Trang web
Vị trí chính xác 11.283.333.599.999.900, 10.613.121.629.999.900


Địa chỉ Tiệm bánh Toàn Phát ở đâu?

19 Phan Văn Đáng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Toàn Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Bánh ABC - Phú Cường