Tiệm bánh vani – Hải Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 119 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 7109 997
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.655.672, 108.220.126


Địa chỉ Tiệm bánh vani ở đâu?

119 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh vani như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218336079db67:0x8550c146eb4ba932

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH D11/41A Đoàn Nguyễn Tuấn - Âp 4