Tiệm Cắt Tóc Trần Thị Nga

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3712 709
Trang web
Vị trí chính xác 208.580.899, 1.066.925.615


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bắc Trần Tiến - Tân an - Phường 3