Tiệm Chụp Ảnh Ngọc Vũ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 115, Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3841 148
Trang web
Vị trí chính xác 20.862.179.899.999.900, 1.066.721.467


Địa chỉ Tiệm Chụp Ảnh Ngọc Vũ ở đâu?

115, Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Chụp Ảnh Ngọc Vũ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Minh - Khuê Trung