Tiệm Cơm 75s – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 547 95 96
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.736.787, 1.081.495.147


Địa chỉ Tiệm Cơm 75s ở đâu?

63 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218d6a342c379:0x8056e21ae8b55afa

Xem thêm:  Nem Nướng Mỹ Hảo - Phường 16