Tiệm cơm Minh Đức, TT. Hoà Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ E54/4, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 383
Trang web
Vị trí chính xác 11.283.325, 1.061.310.381


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Canh Cá - Tuyết Phượng - Bến Sắn