Tiệm Điện Hiệp, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 185 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 099
Trang web map.coccoc.com
Vị trí chính xác 103.525.337, 10.708.092.529.999.900


Địa chỉ Tiệm Điện Hiệp ở đâu?

185 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Điện Hiệp như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Điện Cơ Bình Đăng, Phường 6