Tiệm giặt đồ, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 107 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 983 33 37
Trang web
Vị trí chính xác 10.805.531.199.999.900, 1.066.818.437


Địa chỉ Tiệm giặt đồ ở đâu?

107 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm giặt đồ như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Ủi Ngọc Hào, An Tịnh