Tiệm Giặt Là Bích Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 92 Đ. Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 912 86 08
Trang web
Vị trí chính xác 20.834.056.399.999.900, 1.066.919.714


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi Việt Vy - Đà Nẵng - Thạch Thang