Tiệm Hớt Tóc Kim Oanh – Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 174, Bến Xe Miền Tây, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 328 66 86
Trang web
Vị trí chính xác 20.831.805.199.999.900, 1.066.645.566


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm cắt tóc nam Minh - Hoà Cường Nam