Tiệm Hớt Tóc Nhật Tân – Hòa Thuận Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19, Trưng Nhị, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0774 451 266
Trang web
Vị trí chính xác 160.452.467, 1.082.110.427


Địa chỉ Tiệm Hớt Tóc Nhật Tân ở đâu?

19, Trưng Nhị, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219beffde1219:0xcb6fbf4e98643ccf

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Kiều Nga, Phường 8