Tiệm Hớt Tóc Văn Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hản, Quận Lê Chân, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 478 14 06
Trang web
Vị trí chính xác 20.849.347.299.999.900, 1.066.692.209


Địa chỉ Tiệm Hớt Tóc Văn Hải ở đâu?

32, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Trần Nguyên Hản, Quận Lê Chân, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hair Salon Xuân Nguyễn, Phước Tân