Tiệm Hớt Tóc Viet Cong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0789 010 510
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.637, 10.669.539.999.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Tóc Kim - An Hải Bắc