Tiệm Làm Tóc Hoa Quỳnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 62, Đường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 465 52 22
Trang web
Vị trí chính xác 208.523.434, 1.066.944.821


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Hớt Tóc Tám Sài Gòn, Phường 8