Tiệm Nail Quận 10, Phường 15

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 124 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 634 59 18
Trang web
Vị trí chính xác 10.781.375.899.999.900, 10.666.139.249.999.900


Địa chỉ Tiệm Nail Quận 10 ở đâu?

124 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Nail Quận 10 như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lâm Nail - Phường 3