Tiệm Nướng Nàng Thơ – Đà Lạt – Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6A Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 812 668
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 119.393.157, 1.084.287.406


Địa chỉ Tiệm Nướng Nàng Thơ - Đà Lạt ở đâu?

6A Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Nướng Nàng Thơ - Đà Lạt như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-22:30], Thứ Năm:[11:00-22:30], Thứ Sáu:[11:00-22:30], Thứ Bảy:[11:00-22:30], Chủ Nhật:[11:00-22:30], Thứ Hai:[11:00-22:30], Thứ Ba:[11:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NakaThai MPlaza - P