Tiệm Rửa Xe Thay Dầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88, Đường Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 651 23 69
Trang web
Vị trí chính xác 208.645.115, 1.066.984.645


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Rửa xe Chú Châu - Thanh Bình