Tiệm Sửa Chữa Điện Tử Nguyễn Minh Sang, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 588 78 68
Trang web
Vị trí chính xác 103.449.298, 1.070.801.668


Địa chỉ Tiệm Sửa Chữa Điện Tử Nguyễn Minh Sang ở đâu?

Đường Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sửa Chữa Điện Tử Nguyễn Minh Sang như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Đện Dân Dụng Phú Quý, Mỹ Phước