Tiệm Sửa Chữa Máy Tính, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 210/3, Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 879 55 44
Trang web
Vị trí chính xác 10.802.446, 1.066.909.999


Địa chỉ Tiệm Sửa Chữa Máy Tính ở đâu?

210/3, Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sửa Chữa Máy Tính như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty TNHH SƠN Laptop - TT. Thạnh Mỹ