Tiệm sữa chua NECA

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 973 99 97
Trang web necafreshyogurt.com
Vị trí chính xác 20.855.688.999.999.900, 1.066.805.519


Địa chỉ Tiệm sữa chua NECA ở đâu?

21 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm sữa chua NECA như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sữa chua trân châu Bà Vui