Tiệm Sửa Xe Đạp Điện

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3/52, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3539 303
Trang web
Vị trí chính xác 20.867.387, 10.665.761.309.999.900


Địa chỉ Tiệm Sửa Xe Đạp Điện ở đâu?

3/52, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Sửa Xe Đạp Điện như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Xe Đạp Phụ Tùng Phan Anh ( chuyên xe đạp Nhật hàng bãi và pin xe đạp điện), Phường 7