Tiệm Tạp Hoá Phạm Thành Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 71, Đường Long Sơn, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3876 958
Trang web
Vị trí chính xác 208.748.441, 106.649.934


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Cô Tươi, Khu phố 1