Tiệm Vàng Dũng J, TT. Long Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Mạc Thanh Đạm, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3862 095
Trang web
Vị trí chính xác 104.853.878, 1.072.118.891


Địa chỉ Tiệm Vàng Dũng J ở đâu?

12 Mạc Thanh Đạm, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Dũng J như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Vàng Ý Ngọc - Khu Phố 7