Tiệm vàng Kim Hằng, Bình Ba

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Đường Chợ Mới, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 949 39 89
Trang web
Vị trí chính xác 106.134.261, 10.723.456.879.999.900


Địa chỉ Tiệm vàng Kim Hằng ở đâu?

50 Đường Chợ Mới, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm vàng Kim Hằng như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-18:30], Thứ Năm:[06:00-18:30], Thứ Sáu:[06:00-18:30], Thứ Bảy:[06:00-18:30], Chủ Nhật:[06:00-18:30], Thứ Hai:[06:00-18:30], Thứ Ba:[06:00-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  PNJ Co.op Tân Thành, TT. Phú Mỹ