Tiệm Vàng Ngọc Xuân, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 161 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3851 819
Trang web
Vị trí chính xác 10.349.454.399.999.900, 10.708.553.959.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Ngọc Xuân ở đâu?

161 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Ngọc Xuân như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Vàng KIM VẠN PHƯỚC, Khu Phố 2