Times Pro – Khai Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khai Sơn Town, 21 Đ. Lý Sơn, Hà Nội, 11810, Việt Nam
Số điện thoại 097 663 38 76
Trang web nhadatchungcu.vn
Vị trí chính xác 21.060.783, 10.587.845.089.999.900


Địa chỉ Times Pro - Khai Sơn ở đâu?

Khai Sơn Town, 21 Đ. Lý Sơn, Hà Nội, 11810, Việt Nam

Giờ làm việc của Times Pro - Khai Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:07], Chủ Nhật:[08:45-21:07], Thứ Hai:[08:00-21:07], Thứ Ba:[08:00-21:07], Thứ Tư:[08:00-21:07], Thứ Năm:[08:00-21:07], Thứ Sáu:[08:00-21:07]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bất động sản Đồng Nai - Hố Nai