Tịnh xá Trung Tâm – Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 717006, Việt Nam
Số điện thoại 028 3515 8278
Trang web daophatkhatsi.vn
Vị trí chính xác 108.114.783, 1.066.868.635


Địa chỉ Tịnh xá Trung Tâm ở đâu?

21 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 717006, Việt Nam

Giờ làm việc của Tịnh xá Trung Tâm như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đan viện Thiên An - Thủy Bằng