TiNi World Giga Mall Thủ Đức – Hiệp Bình Chánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 242 Đ. Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 137 18 58
Trang web
Vị trí chính xác 108.275.601, 1.067.210.605


Địa chỉ TiNi World Giga Mall Thủ Đức ở đâu?

242 Đ. Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TiNi World Giga Mall Thủ Đức như thế nào?

Thứ Sáu:[09:30-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:30-21:30], Thứ Ba:[09:30-21:30], Thứ Tư:[09:30-21:30], Thứ Năm:[09:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ADCBook