TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 Khúc Thừa Dụ 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 692 11 18
Trang web
Vị trí chính xác 20.824.690.399.999.900, 1.066.770.626


Địa chỉ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HẢI PHÒNG ở đâu?

88 Khúc Thừa Dụ 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HẢI PHÒNG như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty CP truyền thông CNN Việt Nam