Tòa Án Nhân Dân Quận 1, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 2722
Trang web
Vị trí chính xác 107.826.867, 1.067.050.058


Địa chỉ Tòa Án Nhân Dân Quận 1 ở đâu?

4 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa Án Nhân Dân Quận 1 như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Phường Bến Thành