Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPR6+J8X, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0347 974 379
Trang web
Vị trí chính xác 208.416.084, 1.067.108.658


Địa chỉ Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng ở đâu?

RPR6+J8X, Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tòa Án Nhân Dân Quận Bình Tân, An Lạc