Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3796 769
Trang web alliance-jsc.com
Vị trí chính xác 208.283.494, 1.067.228.093


Địa chỉ Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh ở đâu?

802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CTY CP VLXD & Chất Đốt Đồng Nai - Tân Mai