Tòa Nhà Thành Đạt 1 – Knight Logistics Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 7304 422
Trang web knight.com.vn
Vị trí chính xác 208.670.482, 10.669.307.699.999.900


Địa chỉ Tòa Nhà Thành Đạt 1 - Knight Logistics Hải Phòng ở đâu?

3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tòa Nhà Thành Đạt 1 - Knight Logistics Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhất Tín Logistics - Bưu cục Hồng Bàng - Hải Phòng