Tỏi Đen Coffee Roastery_370 Phan Đình Phùng – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 370 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 096 811 50 05
Trang web business.site
Vị trí chính xác 119.530.871, 1.084.322.607


Địa chỉ Tỏi Đen Coffee Roastery_370 Phan Đình Phùng ở đâu?

370 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tỏi Đen Coffee Roastery_370 Phan Đình Phùng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The Coffee Story - Di Linh