TOMATO Children’s Home – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 3585
Trang web tomato.edu.vn
Vị trí chính xác 107.977.832, 1.066.686.687


Địa chỉ TOMATO Children's Home ở đâu?

329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của TOMATO Children's Home như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-18:00], Thứ Bảy:[10:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[10:00-18:00], Thứ Ba:[10:00-18:00], Thứ Tư:[10:00-18:00], Thứ Năm:[10:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175292ec039daab:0xc8f40dc008326fac

Xem thêm:  Trường Tiểu Học Thị Trấn Bến Cầu, Thuận Tây