Trà Sữa – Ăn Vặt Ngon 68 – Hoà Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lê Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 741 57 89
Trang web
Vị trí chính xác 110.871.695, 1.066.721.747


Địa chỉ Trà Sữa - Ăn Vặt Ngon 68 ở đâu?

Lê Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa - Ăn Vặt Ngon 68 như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30], Thứ Sáu:[09:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ĐẦM BÍCH - MILKTEA&COFFEE, Phường 3