Trà Sữa Bút Chì 1 – Bình Dương 820000

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14a/2 khu phố thạnh lợi, phường an thạnh, thị xã thuận an, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 097 979 04 04
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.948.806.999.999.900, 106.684.778


Địa chỉ Trà Sữa Bút Chì 1 ở đâu?

14a/2 khu phố thạnh lợi, phường an thạnh, thị xã thuận an, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Bút Chì 1 như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà Sữa L'Latino 5, Châu Thành