Trà sữa Dong Cha Tea – Tân Thới An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Đ. TA05, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 801 221
Trang web
Vị trí chính xác 108.890.596, 1.066.478.484


Địa chỉ Trà sữa Dong Cha Tea ở đâu?

8 Đ. TA05, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Dong Cha Tea như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d78392665507:0x59a52f2c9b6e44a

Xem thêm:  Trà Sữa Mi Mi, Phường 4