Trà Sữa INFINITEA

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RMPX+936, Nam Pháp 1, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0778 615 360
Trang web
Vị trí chính xác 208.359.201, 106.697.655


Địa chỉ Trà Sữa INFINITEA ở đâu?

RMPX+936, Nam Pháp 1, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa INFINITEA như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trúc Viên Coffee - Hoà Xuân