Tra Sua nemo – Thanh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QF5R+9J2, Thanh Nghĩa, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0794 455 774
Trang web
Vị trí chính xác 117.583.904, 1.084.915.084


Địa chỉ Tra Sua nemo ở đâu?

QF5R+9J2, Thanh Nghĩa, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tra Sua nemo như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơm Gà Nha Trang - 2 Chị Em, Phường 15