Trà sữa Yummy – Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 376 Quốc lộ 1, P4, 376 Quốc lộ 1, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 777 11 23
Trang web
Vị trí chính xác 105.372.417, 1.064.025.877


Địa chỉ Trà sữa Yummy ở đâu?

376 Quốc lộ 1, P4, 376 Quốc lộ 1, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Yummy như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe Cây Xanh - xã Tân Hà, Tân Hà