Trà sữa Yummy, TT. Ngãi Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 948 14 09
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.650.494.799.999.900, 1.072.434.835


Địa chỉ Trà sữa Yummy ở đâu?

65 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Yummy như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TocoToco Long Thành - TT. Long Thành