Tracys Pub

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Street, 114 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6675 9838
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 210.631.138, 10.582.927.409.999.900


Địa chỉ Tracys Pub ở đâu?

Street, 114 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tracys Pub như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chilli Bar - Bến Nghé